PVP Destruction Warlock

ارسال پست
نمایه کاربر
Hamedvaliante
پست: 86
تشکر شده: 11

PVP Destruction Warlock

پست توسط Hamedvaliante » چهار شنبه 4 مهر 1397, 4:43 pm

1. Faction(ُفرقه) و Race(نژاد).

* Alliance(متحدین).

تصویر

در فرقه متحدین بهترین انتخاب شما برای PVP نژاد Human(ُانسان) هست که چند توانایی اختصاصی داره.
* 1-شما بهتر و با توانایی بیشتری میتونین افراد یا موجودات مخفی رو ببینید.
* 2-به شما Spirit بیشتری میده.
* 3-راحت تر میتونین در شهر ها Reputation(شهرت) به دست بیارید.
* 4-شما زمانی که برای استفاده از توانایی هاتون از Sword(شمشیر) و Mace(گرز) استفاده می کنید به شما Expertise(تخصص) زیادتری میدهد.
* 5-شما زمانی که این نژاد را انتخاب میکنید به شما یک توانایی مخصوص نژادتون رو میده که شما را از هرگونه معضلی که باعث کندی در حرکت شما بشود یا شما رو به خواب ببره خارج میکنه به نام Every Man for Himself.

* Horde(ُوحشی).

تصویر

در فرقه وحشیان بهترین انتخاب شما برای PVP نژاد Undead(ضد مرگ) هست که چند توانایی اختصاصی داره.
* 1-شما زمانی که این نژاد را انتخاب میکنید به شما یک توانایی مخصوص نژادتون رو میده که شما را از هرگونه معضلی که شما رو به خواب ببره یا باعث سردرگمی بشود خارج میکنه به نام Will of the Forsaken.
* 2-در مواقع اضطراری شما میتونین از اجساد برای بالا بردن سلامتیتون بخورید . که این عمل هم توسط یک توانایی به نام Cannibalize.
* 3-شما در زیر آب بیش از بقیه میتوانید نفستان را حبس کنید.
* 4-در مقابل آسیب هایی از جنس Shadow(نفرین) مقاوم تر هستید.

2. نحوه انتخاب کردن اولویت ها در Talent(روش) .
تصویر 

3. Glyph's (نشان).
-Glyph of Shadowflame = این Glyph باعث میشه زمانی که شما به سمت دشمنانتون Shadowflame رو استفاده میکنید یک Level بر روی دشمنانتون بیفته که باعث میشه دشمنتون 70%کند تر حرکت کنه.

-Glyph of Conflagrate = این Glyph باعث میشه شما زمانی که از Conflagrate استفاده میکنید . Immolate از روی هدف شما پاک نمیشه.

بسته به دلخواه خودتون و نیازتون می توانید بین این 2 Glyph آخر یکی رو انتخاب کنید که من تصمیم گیری رو به خودتون می سپارم.
-Glyph of Immolate = این نشان برای لول Immolate شما 10%آسیب ناگهانی میده.

-Glyph of Succubus = این نشان به Summon Succubus شما این اجازه رو میده که قبل از Seduction کلیه معضل هایی که باعث کاهش کیفیت Seduction میشن رو از روی هدف برداره.

4.Needed(موارد مورد نیاز).
Hit-Rating = به دلیل این که در مقطع PVP با همه افراد هم سطح(80) هستید شما به 6%Hit-Rating نیاز دارید که این برای جلوگیری از Miss(ازدست دادن) زدن هست.

تصویر

Spell-Penetration = برای اینکه در مقابل دشمنانتون Resist(مقاومت) نزنین و توانایی هاتون از بین نره شما به 135Spell-Penetration نیاز دارید.

تصویر 

5. اولویت بندی و میزان مورد نیاز (تمامی مباحث گفته شده به صورت Unbuff(بدون تقویت کننده) گفته شده).
* 1- Resilience( انعطاف پذیری )= Resilience به شما در چند سطح کمک میکنه . شدت(Critical) وارد شدن صدمات به شما . کاهش از دست دادن و دزدیده شدن Mana توسط دشمنان . کاهش Damage-Done(توان صدمه وارد کردن) بازیکنان یا Pet(موجود دست آموز) یا Minions(سربازان کوچک) نسبت به خود شما . شما برای اولین اولویت به 1100Resilience نیاز دارید.

* 2- Spell-Power(قدرت طلسم)= در این سطح شما هر اندازه اون رو افزایش بدید توانایی خودتون رو برای صدمه وارد کردن افزایش میدید . ولی Spell-Power به تنهایی نمیتونه به شما کمکی کنه . پس سعی کنید همه چیز رو در حدود خودش نگه دارید و همه رو باهم افزایش بدید . شما در بهترین حالت به 3000Spell-Power نیاز دارید.

* 3- Haste-Rating(میزان عجله کردن)=  این سطح شمارو به سرعت بالا تری در ورد خوانی سوق میده . به نظر خودم 650Haste-Rating بیشتر نیاز نیست ولی اگر شما به این درجه رسیدید بهتر است که این رو در همین سطح نگه دارید و اضافات رو بر روی Critical-Rating(میزان شدت) کار کنید.

* 4- Critical-Rating(میزان شدت)= شما در این سطح به 25%Critical نیاز دارید تا صدمات شما رو نسبت به توانتون و احتمال موجود نسبت به Critical(شدت) تون به هدف وارد کنید.

6. Gem's & Enchant's(جواهرات و دعا ها) نسبت به نیاز.
Meta-Gem(فرا جواهر) =Trenchant Earthsiege Diamond
Gem's(جواهرات)=
Reckless Ametrine
Mysterious Dreadstone
Quick King's Amber
Shattered Eye of Zul
Runed Cardinal Ruby

Enchant's(دعا ها).
Enchant Boots - Tuskarr's Vitality
Sapphire Spellthread
Eternal Belt Buckle
Enchant Gloves - Exceptional Spellpower
Scroll of Enchant Cloak - Spell Piercing
Enchant Chest - Exceptional Resilience
Formula: Enchant Weapon - Spellpower
Enchant Weapon - Mighty Spellpower
Arcanum of Dominance
Inscription of Dominance
برای اسلحه تون بسته به نیاز و روش درگیری شما به دلخواه یکی از این 2 تا رو برای خودتون استفاده کنید.
Grand Firestone = این دعا کلیه ضرر هایی که به صورت یکجا به دشمن وارد میکنه رو 1% افزایش میده و 00.49درجه به شدت ضربات شما می افضاید.
Grand Spellstone = این دعا کلیه ضرر هایی که به صورت گاه گاه باشد رو به میزان 1% افزایش میده و 60 عدد Haste-Rating(میزان عجله کردن) به شما میافضاید.

7. Pet's(موجود دست آموز).
Inferno = این موجود رو هر زمان که دعوت کنید . در محلی که شما انتخاب کردید فرود میاد و کلیه دشمنان رو در اون محل به مدت ، مورد آسیب قرار میدهد و همه رو به مدت 2 ثانیه Stun(گیج) میکند .

Summon Felhunter 
* 1- Devour Magic = این لول یک Magic رو از روی شما یا دوستانتان بر میداره.
* 2- Fel Intelligence = این لول به شما اطرافیانتون که با اونها در مهمانی هستید Intelect و Spirit میده.
* 3- Shadow Bite = این لول نسبت به توان شما به هدفتون آسیبی از جنس Shadow وارد میکنه.
* 4- Spell Lock = این لول رو اگر به دشمنانی که در حال جادو خواندن بر ضد شما یا هرکس دیگه ای هستند بزنید اونها رو به مدت 3 ثانیه ساکت میکند و اگر در حال جادو خواندن این رو بهشون بزنید همان قسمت از جادو های او به مدت 6ثانیه بسته میشود.

Summon Imp 
* 1- Blood Pact = این لول به شما و اطرافیان شما 1330 سلامتی میده.
* 2- Fire Shield = این لول به هرکسی که این رو بهش بدبد 63Fire-Resist(مقاومت در برابر آتش) میده و هرکس به اون نفر ضربه ای به صورت بدنی وارد کند 33Fire-Damage(آسیب آتشین) به اون نفر میخورد.
* 3- Firebolt = این یک آسیب از جنس آتش هست که موجود شما به دشمنان وارد میکند.

Summon Succubus
* 1- Lash of Pain = این لول یک آسیب برای دشمنان است.
* 2- Lesser Invisibility = این لول باعث میشه موجود دست آموز شما از دشمنان مخفی شود.
* 3- Seduction = دشمنانی که از جنس انسان باشند رو برای چند لحظه غافل میکند.
* 4- Soothing Kiss = از دشمنان شما 10%Mele-Attack-Speed(سرعت حمله و ضربه زدن از نزدیک) را کم میکند.

Summon Voidwalker 
* 1- Consume Shadows = این لول هر دشمنی که در 30یاردی موجود دست آموز شما مخفی شده باشه رو میتونه به شما نشون بده.
* 2- Sacrifice = این یک لول برای شماست که هرموقع روش کلیک کنید . به شما یک محافظ میده.
* 3-Suffering = این لول تمامی دشمنان اطراف خودش رو به سمت خودش Taunt(جذب) می دهد و 10%Hit-Rating(توان اصابت) دشمن رو کم میکند.
* 4- Torment = این لول یکی از دشمنان رو Taunt(جذب) میکند.

Ritual of Doom
* 1- Cripple = این لول طول بین ضرر هایی که دشمن به شما وارد میکند را 2برابر میکند و 50%Movement(حرکت) و 50%Strength(استحکام) دشمن را کم میکند.
* 2- Rain of Fire = این لول در محلی که شما انتخاب کنید به دشمنان Fire-Damage(آسیب آتشین) وارد میکند.
* 3- Rend = این لول به دشمنان آسیب وارد میکند.
* 4- War Stomp = این لول 5 دشمنی که در 8یاردی شما باشند رو 2ثانیه گیج میکند.
ارسال پست

بازگشت به “warlock”