ورودی اینس منطقه Icecrown

مکان قرار گیری ان پی سی ها مثل Weapon trainer ها و یا موجودات خاص مختلف مانند special bear و الیت های خاص و ...
ارسال پست
Linuxs
پست: 203
تشکر کرده: 10
تشکر شده: 146

ورودی اینس منطقه Icecrown

پست توسط Linuxs » شنبه 22 اردیبهشت 1397, 5:55 pm

این منطقه که در شمال سرزمین Northrend قرار دارد در دو ناحیه جنوبی و شمال خود دارای اینس می باشد.

تصویر

تصویر

اینس ها ناحیه جنوبی این منطقه به 2 قسمت دیگر تقسیم می شوند که در قلعه بزرگی قرار گرفته اند.

Icecrown Citadel یک اینس 10 و 25 نفره که در انتهای دروازه بزرگ قرار گرفته است :

تصویر

تصویر

تصویر

 3 اینس دیگر که در راهرویی بالاتر و منتهی به قلعه وجود دارد :

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

3 اینس 5 نفره با سطح 80 به نام های :
The Forge of Souls که در سمت چپ راهروی ورودی ، Pit of Saron در سمت راست راهروی ورودی و Halls of Reflection که در رو به روی راهروی ورودی قرار گرفته است.

#############################################################

دو اینس دیگر که در ناحیه شمالی منطقه Icecrown وجود دارد :

Trial of the Crusader یک اینس 10 و 25 نفره با سطح 80 که در نزدیکترین راهرو  نصبت به سنگ ملاقات قرار و در شرق کمپ واقع شده است :

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

و اینس Trial of the Champion با سطح 80 و حالت 5 نفره دیگر اینس این ناحیه که در شمال کمپ قرار دارد :

تصویر
ارسال پست

بازگشت به “مکان ها Locations”